Sitemap

1894 Govaerts Pierre en Francois Marie Agnes gezin

site search by freefind advanced
 

HEERS
EN ZIJN 12 KERKDORPEN

Geschiedenis, anecdotes, verhalen en famliliefoto’s over Heers en zijn deelgemeenten

U bevindt zich hier:

Gemeenten

Informatie

Nieuws uit Heers

|   Home |   Heers |   Inhuldiging meisjesschool

Inhuldiging meisjesschool

In de aanloopperiode naar de schoolstrijd kwamen in 1950 de bisschop van Luik, Mgr Kerkhofs, een Limburger uit Valmeer, en de provinciegouverneur, Louis Roppe, geboren Heersenaar, naar Heers om de nieuw verbouwde aangenomen meisjesschool in te huldigen en de kruisbeelden te wijden voor de verschillende klaslokalen. Een ware feestdag voor het vrij onderwijs te Heers. De gebouwen, eigendom van burggraaf Desmaisières en van de familie Ruison, werden aan het klooster en de school afgestaan voor de verbouwing.

Op de plaat aan de muur van de school staat te lezen: Uit erkentelijkheid aan de weldoeners: de familie Desmaisières en de familie Ruison.
Leden van het schoolcomité: E.H. G. Fransis pastoor, burggraaf Desmaisières. J. Ruison, Z.E.H. Kan. Kesters, Z. Excellentie Louis Roppe.
De gemeenteraad: J. Roppe, E. Corswarem, E. Hendrix, J. Thewis, C. Missotten, J. Vrancken.
De bouwmeesters : A. Ottenburghs, J. Onckelinx, J. Vanoostveldt.
De aannemers: A. Schroyen, W. Meekers, J. Cordie.

2012-Heers-Inhuldiging-meisjesschool

Op de foto kunnen we v.l.n.r. herkennen: grootvicaris Mgr Kesters, Joseph Ruison, bisschop Mgr Kerkhofs, gouverneur Louis Roppe, burgemeester J. Roppe, Edmond Corswarem, Jean Vanoostveldt, Jozef Thewis, rustend pastoor Driesen.

De feestelijkheid werd besloten met een diner aangeboden aan bisschop en gouverneur, waarbij het onderwijzend personeel de dienst verzekerde.

Op het achterhangend doek (Quid retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi) lezen wij: "Wat zal ik de Heer weergeven voor al hetgeen Hij mij geschonken heeft."

Met dank aan Firmin Corswarem en aan directrice Maryse Coune.
Bron: Dorpskalender gezinsbond 2010 - Arnold Dewelf

Vanschoonwinkel Georges mei 2012
 

©GvSw2002-2020

Disclamer

Contact

Medewerkers-auteurs

get_adobe_reader

GvSw webdesign